Magazyn Wyrobów Gotowych FFiL ŚNIEŻKA S.A. w Pustkowie

Opis realizacji

_DSC9681
_DSC9689
_DSC9686
_DSC9692
_DSC9690
_DSC9681 _DSC9689 _DSC9686 _DSC9692 _DSC9690

Zakres robót:
– Roboty rozbiórkowe,
– Fundamenty Konstrukcji głównej nośnej,
– Wykonanie posadzki,
– Konstrukcja stalowa hali,
– Wykonanie dachu,
– Zadaszenia doków,
– Roboty drogowe.

Rozpoczęcie prac: styczeń 2009
Zakończenie prac: sierpień 2009
Kubatura obiektu: 27 804,00 m3
Inwestor: FFiL Śnieżka S.A.
Generalny wykonawca: PBU HAND-BUD Sp. z o.o.