KONTAKT

Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe HAND-BUD Sp. z o.o.

Forma organizacyjna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP
872-20-79-363

REGON
691536886

Numer konta
Pekao S.A. O/Dębica 35 1240 4807 1111 0000 5526 6318

Siedziba firmy
39-200 Dębica, ul. Puszkina 9

Telefon
14 68-15-740

Fax
/14/ 68-15-740 wew. 6

E-mail
handbud@handbud.com.pl

Sąd Rejonowy
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS
0000125010

Kapitał udziałowy
3 345 500,00

SIEDZIBA GŁÓWNA

39-200 Dębica ul. Puszkina 9

KONSTRUKCJE STALOWE

39-206 Brzeźnica ul. Wąska 5