Orlik 2012 – Pustków Osiedle – Etap I

Opis realizacji

2
3
7
5
2 3 7 5

Zakres robót:
– Podbudowa boiska do piłki nożnej,
– Podbudowa boiska wielofunkcyjnego,
– Ogrodzenie terenu o wysokości 4,0 m wraz z bramą wjazdową,
– Ciągi komunikacyjne – chodniki.

Wymiary boisk:
– do piłki nożnej 32,0 x 62,0 m o powierzchni całkowitej 1984,0 m2
– wielofunkcyjne 24,0 x 46,0 m o powierzchni całkowitej 1104,0 m2

Rozpoczęcie prac: listopad 2008
Zakończenie prac: grudzień 2008
Inwestor: Urząd Gminy Dębica
Generalny wykonawca: Tamex
Podwykonawca: PBU HAND-BUD Sp. z o.o.