Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP w Dębicy

Opis realizacji

01
03
02
01 03 02

Zakres robót:
– roboty budowlane,
– instalacje wod-kan,
– instalacje c.o.,
– instalacje elektryczne,
– instalacje wentylacji mechanicznej, nawiewno-wywiewnej,
– termomodernizacja wraz z elewacją obiektu,
– stolarka zewnętrzna i wewnętrzna,
– roboty malarskie i okładzinowe,
– roboty posadzkarskie,
– place i drogi,
– roboty izolacyjne ścian fundamentowych,
– dobudowa szybu windowego, osobowego, 7-mio przystankowego.


Rozpoczęcie prac: kwiecień 2009
Zakończenie prac: październik 2010
Kubatura obiektu: 16 714,00 m3
Inwestor: Zgromadzenie SS BDNP w Dębicy
Generalny wykonawca: PBU HAND-BUD Sp. z o.o.