ZAPYTANIE OFERTOWE

Prosimy o składanie ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2021 rok.

Termin przeprowadzenia badania do 30 czerwca 2022 r.