DOFINANSOWANIA UNIA
loga

Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe HAND-BUD Sp. z o.o.

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. ,,Dotacja na kapitał obrotowy dla PBU „HAND-BUD” Sp. z o.o. w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

Głównym celem wnioskowanego projektu jest dofinansowanie kapitału obrotowego, co ma prowadzić do niezaprzestania działalności przedsiębiorstwa w okresie 3 miesięcy.

Wartość projektu: 297 287,40 PLN

 Dofinansowanie projektu ze środków POPW:  297 287,40 PLN

Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe HAND-BUD Sp. z o.o.

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. ,,Wdrożenie na rynek innowacyjnych mobilnych hal z regulowaną wysokością i kątem obrotu”.

Głównym celem wnioskowanego projektu jest stworzenie i uruchomienie nowoczesnej linii produkcyjnej mobilnych hal, a także świadczenie usług ich montażu. Kluczową potrzebą, z której wynika chęć realizacji projektu jest konieczność zakupu maszyn niezbędnych do wdrożenia innowacji produktowej zarówno w formie produktu, jak i usługi tj. kompleksowego wykonawstwa mobilnych hal. W ramach przedsięwzięcia wnioskodawca zamierza zakupić środki trwałe tj. ładowarkę teleskopową, podest przegubowy, piłę taśmową oraz wypalarkę plazmową CNC. Najważniejszym efektem realizacji projektu dla wnioskodawcy ma być maksymalizacja zysku przedsiębiorstwa oraz wzmocnienie jego marki na rynkach docelowych.

Wartość projektu: 1 347 902,28 PLN

Dofinansowanie projektu z UE:  657 513,30 PLN