KONSTRUKCJE STALOWE

Wytwórnia Konstrukcji Stalowych w Brzeźnicy oferuje wykonawstwo konstrukcji:

  • mało i średnio gabarytowych (hale stalowe, wiaty, garaże, itp.),
  • podesty, pomosty, estakady,
  • remonty i modernizacja konstrukcji.

 

Nadzór nad wytwarzaniem konstrukcji stalowych prowadzą wykwalifikowane osoby, posiadające uprawnienia EWE (Europejskiego Inżyniera Spawalnictwa).

Kontrolę jakości wytwarzanej konstrukcji przeprowadzają osoby uprawnione w zakresie VT (wizualnego odbioru spoin).

W zakresie kontroli jakości korzystamy również z usług kwalifikowanych laboratoriów NDT (badania nie niszczące spoin).