Budynek B Szkoły Podstawowej w Pustkowie Osiedlu

Opis realizacji

P1050125
P1050129
Szkoła 1
P1050132
Szkoła 2
P1050125 P1050129 Szkoła 1 P1050132 Szkoła 2

Zakres robót:
– Roboty budowlane, 
– Instalacje c.o.,
– Elementy żelbetowe,
– Instalacje elektryczne,
– Stolarka i ślusarka okienna i drzwiowa,
– Podłoża, podłoga i posadzki,
– Nadbudowa dachu,
– Termomodernizacja całości obiektu.


Rozpoczęcie prac: czerwiec 2009
Zakończenie prac: sierpień 2010
Kubatura obiektu: 3 400 m3
Inwestor: Urząd Gminy Dębica
Generalny wykonawca PBU HAND-BUD Sp. z o.o.