Magazyn Wyrobów Gotowych FFiL ŚNIEŻKA S.A. w Brzeźnicy

Opis realizacji

_DSC9637
_DSC9639
_DSC9651
_DSC9652
_DSC9665
_DSC9659
_DSC9637 _DSC9639 _DSC9651 _DSC9652 _DSC9665 _DSC9659

Zakres robót:
– Roboty rozbiórkowe,
– Roboty ogólnobudowlane,
– Roboty montażowe,
– Kanalizacja deszczowa,
– Konstrukcja stalowa i murowa magazynu,
– Fundamenty Konstrukcji głównej nośnej,
– Wykonanie posadzki,
– Ocieplenia i tynki cienkowarstwowe,
– Wykonanie dachu,
– Zadaszenia doków,
– Roboty drogowe.

Rozpoczęcie prac: sierpień 2009
Zakończenie prac: marzec 2011
Kubatura obiektu: 53 864,00 m3
Inwestor: FFiL Śnieżka S.A.
Generalny wykonawca: PBU HAND-BUD Sp. z o.o