Ośrodek Terapeutyczno – Wychowawczy dla Dzieci w Dębicy

Opis realizacji

4
1
10
5
4 1 10 5

Zakres robót:
– Roboty budowlane,
– Instalacje wewnętrzne,
– Technologia kotłowni,
– Technologia kuchni i pralni.

Kubatura obiektu: 29 905,20 m3
Inwestor : Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP
Generalny wykonawca : PBU HAND-BUD Sp. z o.o.