Hala Sportowa oraz Budynki Akademickie w Jarosławiu

Opis realizacji

2
1
3
8
6
5
7
2 1 3 8 6 5 7

Budowa kompleksu budynków na terenie PWSZ w Jarosławiu, w skład których wchodziły:
– Hala Sportowa – kubatura budynku 8 920 m3
– Budynek Akademicki – kubatura budynku 5 716,30 m3
– Budynek Dydaktyczny – kubatura budynku 5 471,80 m3

Inwestor : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Jarosławiu
Generalny wykonawca: PBU HAND-BUD Sp. z o.o.