Sala Gimnastyczna w Pustkowie Osiedlu

Opis realizacji

2
1
3p
9
7
10
2 1 3p 9 7 10

Wykonanie elewacji Szkoły Podstawowej w Pustkowie.

Kubatura obiektu: 16 155,71 m3
Inwestor : Urząd Gminy Dębica
Generalny wykonawca: PBU Hand-Bud Sp. z o.o.