Hala Magazynowa FFiL ŚNIEŻKA S.A. w Lubzinie

Opis realizacji

P1030977
P1020857
P1030978
P1030982
P1030987
P1030984
P1030977 P1020857 P1030978 P1030982 P1030987 P1030984

Zakres robót:
– Instalacja elektryczna wewnętrzna,
– Instalacja wodna,
– Instalacja grawitacyjna,
– Wykonanie projektu architektoniczno – budowlanego,
– Instalacje wentylacyjne,
– Wewnętrzne instalacje p.poż.

Rozpoczęcie prac: czerwiec 2008
Zakończenie prac: grudzień 2008
Kubatura obiektu: 9 869,30m3
Inwestor: FFiL Śnieżka S.A.
Generalny wykonawca: PBU HAND-BUD Sp. z o.o.