Opis realizacji

3
2
P1030289
5
4
3 2 P1030289 5 4

Zakres robót:
– Podbudowa boiska do piłki nożnej,
– Podbudowa boiska wielofunkcyjnego,
– Ogrodzenie terenu o wysokości 4,0 m wraz z bramą wjazdową,
– Oświetlenie boisk,
– Ciągi komunikacyjne – chodniki,
– Budynek zaplecza socjalnego,
– Przyłącza i instalacje wody i kanalizacji,
– Przyłącza i instalacje elektryczne.

Wymiary boisk:
– do piłki nożnej 30,0 x 62,0 m o powierzchni całkowitej 1860,0 m2
– wielofunkcyjne 19,1 x 32,1 m o powierzchni całkowitej 613,1 m2

Rozpoczęcie prac: sierpień 2008
Zakończenie prac: październik 2008
Inwestor: Urząd Gminy Dębica
Generalny wykonawca: Tamex
Podwykonawca: PBU HAND-BUD Sp. z o.o.