Magazyn TRANS POŁUDNIE Sp. z o.o. w Straszęcinie

Opis realizacji

P1030233
P1030239
Transpołudnie 2
P1030240
P1030997
P1030993
Transpołudnie 6
Transpołudnie 1
P1030233 P1030239 Transpołudnie 2 P1030240 P1030997 P1030993 Transpołudnie 6 Transpołudnie 1

Zakres robót:
– Drogi komunikacyjne,
– Place manewrowe,
– Przyłącza do sieci.

Rozpoczęcie prac: marzec 2008
Zakończenie prac: październik 2008
Kubatura obiektu: 85 915 m3
Inwestor: Trans Południe
Generalny wykonawca: PBU HAND-BUD Sp. z o.o.