Centrum Logistyczne FFiL Śnieżka S.A. w Zawadzie

Opis realizacji

1 Śnieżka Hala
2 Śnieżka Hala
3 Śnieżka Hala
4 Śnieżka Hala
5 Śnieżka Hala
6 Śnieżka Hala
7 Śnieżka Hala
8 Śnieżka Hala
9 Śnieżka Hala
10 Śnieżka Hala
11 Śnieżka Hala
1 Śnieżka Hala 2 Śnieżka Hala 3 Śnieżka Hala 4 Śnieżka Hala 5 Śnieżka Hala 6 Śnieżka Hala 7 Śnieżka Hala 8 Śnieżka Hala 9 Śnieżka Hala 10 Śnieżka Hala 11 Śnieżka Hala

Budowa budynku magazynowo – biurowego wraz z instalacjami, urządzeniami budowlanymi i budowlami

Zakres robót:
– Wykonanie palowania pod fundamenty oraz posadzki,
– Wykonanie fundamentów oraz ścian żelbetowych,
– Wykonanie robót murowych i tynkarskich,
– Dostawa i montaż konstrukcji stalowej dachu oraz konstrukcji stalowej elewacji,
– Montaż pokrycia dachowego oraz elewacji z płyt warstwowych,
– Montaż fasad szklanych,
– Montaż doków załadunkowych,
– Montaż okien napowietrzających oraz świetlików wraz z systemem oddymiania,
– Montaż bram p.poż.,
– Roboty instalacyjne tj. instalacje elektryczne, wod-kan., c.o.,
– Roboty drogowe.

Rozpoczęcie prac: wrzesień 2019

Zakończenie prac: grudzień 2021

Kubatura obiektu: 521 356,45 m3

Powierzchnia użytkowa: 34 530,62 m2 w tym:      

  • hala magazynowa :  27 680,36 m2
  • część administracyjno-techniczna: 6 850,26 m2

Inwestor: FFiL Śnieżka S.A.

Generalny wykonawca: PBU HAND-BUD Sp. z o.o.