Budynek Biurowo-Produkcyjno-Magazynowy DEMI POLAND w Straszęcinie

Opis realizacji

Budowa budynku biurowo-produkcyjno-magazynowego wraz z instalacjami wewnętrznymi, budynku garażowego, instalacji zewnętrznych oraz parkingu

Zakres robót:
– Roboty ogólnobudowlane,
– Roboty wykończeniowe według przekazanego projektu aranżacji wnętrz,
– Roboty montażowe,
– Roboty instalacyjne: instalacje elektryczne, wod-kan., gaz, c.o.,
– Roboty instalacyjne: wentylacja i klimatyzacja,
– Instalacje niskoprądowe,
– Roboty drogowe, place i parkingi,
– Kanalizacja sanitarna oraz deszczowa ze zbiornikiem podziemnym.

Rozpoczęcie prac: październik 2021

Zakończenie prac: grudzień 2022

Kubatura obiektu: 14 788,70 m3

Powierzchnia użytkowa: 2 121,48 m2

Powierzchnia placów, parkingów, chodników z kostki: 3 322 m2

Inwestor: DEMI POLAND – Nowak, Skrodzki sp.k.

Generalny wykonawca: PBU HAND-BUD Sp. z o.o.