Hala Trans Południe w Podgrodziu 2021

Opis realizacji

1. DJI_0312_noR11
2. DJI_0295_noR1
3. DJI_0304_noR11
4. DJI_0306_noR11
5. _DSC0074_1
6. _DSC0077_1
7. _DSC0081_1
1. DJI_0312_noR11 2. DJI_0295_noR1 3. DJI_0304_noR11 4. DJI_0306_noR11 5. _DSC0074_1 6. _DSC0077_1 7. _DSC0081_1

Kompleksowe wykonanie hali magazynowej wraz z instalacjami oraz infrastrukturą komunikacyjną

Zakres robót:
– Roboty fundamentowe,
– Roboty montażowe konstrukcji stalowej,
– Montaż obudowy ścian zewnętrznych z płyt warstwowych,
– Wykonanie posadzki przemysłowej bezspoinowej,
– Roboty drogowe, place i parkingi,
– Roboty instalacyjne tj. instalacje elektryczne, wod-kan., c.o.,
– Roboty instalacyjne: wentylacja i klimatyzacja,
– Montaż systemu oddymiania,
– Kanalizacja deszczowa wraz z przepompownią,
– Wykonanie zbiornika do celów p.poż.

Rozpoczęcie prac: wrzesień 2020

Zakończenie prac: czerwiec 2021

Kubatura obiektu: 73 687,63 m3

Powierzchnia użytkowa: 6 485,19 m2

Inwestor: Trans Południe Sp. z o.o.

Generalny wykonawca: PBU HAND-BUD Sp. z o.o.