Budynek Magazynowy Trans Południe w Podgrodziu

Opis realizacji

default
default
default
default
default
default
default default default default default default

Budowa Budynku Magazynowego z częścią socjalną wraz z instalacjami oraz placem manewrowym i ścianą oporową

Zakres robót:
– Wykonanie fundamentów,
– Wykonanie kanalizacji sanitarnej,
– Wykonanie kanalizacji deszczowej,
– Wykonanie konstrukcji stalowej,
– Montaż ścian z płyt warstwowych,
– Wykonanie „dachu zielonego”,
– Wykonanie instalacji elektrycznej,
– Wykonanie posadzki przemysłowej,
– Wykonanie placów z kostki betonowej,
– Prace wykończeniowe.

Rozpoczęcie prac: listopad 2022

Zakończenie prac: maj 2023

Kubatura obiektu: 42237,10 m3

Powierzchnia użytkowa: 4643,04 m2

Inwestor: Trans Południe Sp. z o.o.

Generalny wykonawca: PBU HAND-BUD Sp. z o.o.