Sala Gimnastyczna Szkoła Podstawowa nr 8 w Dębicy

Opis realizacji

SP 8_1
SP 8_2
SP 8_3
SP 8_4
SP 8_5
SP 8_6
SP 8_7
SP 8_8
SP 8_9
SP 8_10
SP 8_11
SP 8_12
SP 8_1 SP 8_2 SP 8_3 SP 8_4 SP 8_5 SP 8_6 SP 8_7 SP 8_8 SP 8_9 SP 8_10 SP 8_11 SP 8_12

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 8 w Dębicy o salę gimnastyczną i pomieszczenia dydaktyczne przy ul. Wielopolskiej w Dębicy

Zakres robót:
– Roboty ziemne – rozbiórki, wykopy, zasypki,
– Fundamenty żelbetowe,
– Roboty murowe, rdzenie, wieńce,
– Konstrukcja stalowa dachu wraz z dociepleniem wełną i pokryciem papą,
– Dostawa wraz z montażem stolarki okiennej i drzwiowej,
– Roboty wykończeniowe – tynki, okładziny ścian i sufitu, posadzki,
– Elewacja w technologii lekkiej mokrej,
– Zagospodarowanie terenu – place i chodniki,
– Instalacje sanitarne i elektryczne,
– Wentylacja mechaniczna i grawitacyjna,
– Dostawa wyposażenia sportowego.

Rozpoczęcie prac: grudzień 2022

Zakończenie prac: grudzień 2023

Kubatura obiektu: 5 943,00 m3

Powierzchnia użytkowa: 668,30 m2

Inwestor: Gmina Miasta Dębica

Generalny wykonawca: PBU HAND-BUD Sp. z o.o.