Budynek Handlowo-Usługowy DEZAKO w Dębicy

Opis realizacji

default
default

Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku magazynowego w budynek handlowo-usługowy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Zakres robót:
– Roboty ziemne i fundamentowe,
– Roboty murowe i żelbetowe,
– Montaż drewnianych wiązarów dachowych wraz z pokryciem blachą,
– Wykonanie posadzki przemysłowej,
– Roboty drogowe, place i parkingi,
– Roboty instalacyjne: instalacje elektryczne, wod-kan., c.o.
– Roboty instalacyjne: wentylacja i klimatyzacja,
– Wykonanie sieci zewnętrznych sanitarnych i deszczowych,
– Kanalizacja deszczowa wraz z przepompownią,
– Wykonanie zbiornika do celów p.poż.

Rozpoczęcie prac: listopad 2022

Zakończenie prac: maj 2023

Kubatura obiektu: 3 985,27 m3

Powierzchnia użytkowa: 603,02 m2

Inwestor:  Dezako Sp. z o.o.

Generalny wykonawca: PBU HAND-BUD Sp. z o.o.