Sala Gimnastyczna w Podgrodziu – etap II

Opis realizacji

P1020378
P1020371
P1020380
P1020376
P1020437
P1020436
P1020427
P1020378 P1020371 P1020380 P1020376 P1020437 P1020436 P1020427

Zakres prac:
– Roboty ziemne i fundamentowe (uzupełnienie), 
– Ściany konstrukcyjne,
– Elementy żelbetowe,
– Dach – konstrukcja i pokrycie,
– Stolarka i ślusarka okienna i drzwiowa,
– Podłoża, podłoga i posadzki.

Rozpoczęcie prac: wrzesień 2007
Zakończenie prac: październik 2008
Kubatura obiektu: 8 800 m3
Inwestor: Urząd Gminy Dębica
Generalny wykonawca: PBU HAND-BUD Sp. z o.o.