Centrum Logistyczne TRANS POŁUDNIE Sp. z o.o. w Podgrodziu

Opis realizacji

1
3
8
7
11
1 3 8 7 11

Zakres robót:
– Fundamenty hali magazynowej wraz z osadzeniem kotew fundamentowych,
– Wykonanie części socjalno – biurowej i technicznej,
– Ułożenie płyt kanałowych wraz z wykonaniem wieńców żelbetowych w budynku warsztatu,
– Stan surowy budynku technicznego, administracyjno-biurowego, 
– Wykonanie klatki schodowej warsztatu,
– Wykonanie schodów żelbetowych wewnętrznych w hali oraz muru oporowego zewnętrznego przy wejściu do hali,
– Poszerzenie fundamentów w części technicznej oraz socjalno-biurowej,
– Fundamenty zbiorników ppoż.

Rozpoczęcie prac: styczeń 2006
Zakończenie prac: sierpień 2006
Inwestor: Trans Południe
Generalny wykonawca: Firma SKALSKI Kraków
Podwykonawca: PBU HAND-BUD Sp. z o.o.