Sala Gimnastyczna w Stasiówce

Opis realizacji

2
7
9
1
2 7 9 1

Zakres robót:
– Roboty budowlane, 
– Roboty instalacyjne wod-kan,
– Instalacja c.o. z kotłownią,
– Instalacja gazowa,
– Wentylacja mechaniczna,
– Instalacja elektryczna,
– Wyposarzenie hali,
– Roboty zewnętrzne,
– Obsługa geodezyjna (wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza).

Rozpoczęcie prac: styczeń 2005
Zakończenie prac: listopad 2006
Inwestor: Urząd Gminy w Dębicy
Generalny wykonawca: PBU HAND-BUD Sp. z o.o.