Budynek Handlowo-Usługowo-Biurowy FFiL ŚNIEŻKA S.A. w Brzeźnicy

Opis realizacji

Sklep 2
cof
sdr
salon firm
Sklep 3
Sklep 4
Sklep 2 cof sdr salon firm Sklep 3 Sklep 4

Zakres robót:
– Roboty ogólnobudowlane,
– Roboty montażowe,
– Roboty drogowe, place i parkingi,
– Roboty instalacyjne tj. instalacje elektryczne, wod-kan., gaz, c.o.,
– Roboty instalacyjne: wentylacja i klimatyzacja,
– Instalacje niskoprądowe,
– Kanalizacja deszczowa i sanitarna wraz z przepompowniami.

Rozpoczęcie prac: listopad 2012
Zakończenie prac: grudzień 2014
Kubatura obiektu: 8 923,69 m3
Powierzchnia użytkowa: 1 810,43 m2
W tym, place i parkingi: 1 200,00 m2
Inwestor: FFiL Śnieżka S.A.
Generalny wykonawca: PBU HAND-BUD Sp. z o.o.