Hala Magazynowa FFiL ŚNIEŻKA S.A. w Lubzinie

Opis realizacji

_DSC7585
_DSC7625
_DSC7628
_DSC7633
_DSC7639
_DSC7641
_DSC7585 _DSC7625 _DSC7628 _DSC7633 _DSC7639 _DSC7641

Zakres robót:
– Roboty ogólnobudowlane,
– Roboty montażowe,
– Roboty instalacyjne tj. instalacje elektryczne, wod-kan. gaz, c.o.,
– Konstrukcje stalowe,
– Instalacje niskoprądowe,
– Kanalizacja deszczowa i sanitarna wraz z przepompowniami.

Rozpoczęcie prac: listopad 2011
Zakończenie prac: październik 2013
Kubatura obiektu: 25 248,90 m3
Powierzchnia użytkowa: 2 583,69 m2
Place i parkingi: 3 352,50 m2
Inwestor: FFiL Śnieżka S.A.
Generalny wykonawca: PBU HAND-BUD Sp. z o.o.