Sala Gimnastyczna w Głobikowej

Opis realizacji

DCIM101GOPRO
dav
dav
dav
DCIM101GOPRO dav dav dav

Budowa Sali Gimnastycznej 15×24 przy Zespole Szkół w Głobikowej

Zakres robót:
– Roboty ogólnobudowlane,
– Roboty montażowe,
– Roboty drogowe, place i parkingi,
– Roboty instalacyjne tj. instalacje elektryczne, wod-kan., gaz, c.o.,
– Roboty instalacyjne: wentylacja,
– Kanalizacja deszczowa i sanitarna,
– Zewnętrzny zbiornik przeciwpożarowy.

Rozpoczęcie prac: październik 2015

Zakończenie prac: lipiec 2017

Kubatura obiektu: 18 620,64 m3

Powierzchnia użytkowa: 1 661,25 m2

Inwestor: Urząd Gminy Dębica

Generalny wykonawca: PBU HAND-BUD Sp. z o.o.