Sala Gimnastyczna w Głobikowej

Opis realizacji

DCIM101GOPRO
dav
dav
dav
DCIM101GOPRO dav dav dav

Zakres robót:
– Roboty ogólnobudowlane,
– Roboty montażowe,
– Roboty drogowe, place i parkingi,
– Roboty instalacyjne tj. instalacje elektryczne, wod-kan., gaz, c.o.,
– Roboty instalacyjne: wentylacja,
– Kanalizacja deszczowa i sanitarna,
– Zewnętrzny zbiornik przeciwpożarowy.


Rozpoczęcie prac: październik 2015
Zakończenie prac: lipiec 2017
Kubatura obiektu: 18 620,64 m3
Powierzchnia użytkowa: 1 661,25 m2
Inwestor: Urząd Gminy Dębica
Generalny wykonawca: PBU HAND-BUD Sp. z o.o.