Hala Trans Południe w Podgrodziu 2018

Opis realizacji

5. DJI_0338
4. DJI_0335
3. DJI_0342
2. DJI_0345
1. DJI_0328
6. połączone
5. DJI_0338 4. DJI_0335 3. DJI_0342 2. DJI_0345 1. DJI_0328 6. połączone

Kompleksowe wykonanie hali magazynowej wraz z instalacjami oraz infrastrukturą komunikacyjną

Zakres robót:
– Roboty fundamentowe,
– Roboty montażowe konstrukcji stalowej,
– Montaż obudowy ścian zewnętrznych z płyt warstwowych,
– Wykonanie posadzki przemysłowej,
– Roboty drogowe, place i parkingi,
– Roboty instalacyjne tj. instalacje elektryczne, wod-kan., gaz,  c.o.,
– Roboty instalacyjne: wentylacja,
– Wykonanie kanalizacji deszczowej,
– Wykonanie zbiornika do celów p.poż.

Rozpoczęcie prac: kwiecień 2017

Zakończenie prac: kwiecień 2018

Kubatura obiektu: 78 919 m3

Powierzchnia użytkowa: 6 764,23 m2

Inwestor: Trans Południe Sp. z o.o.

Generalny wykonawca: PBU HAND-BUD Sp. z o.o.