Publiczny Ośrodek Zdrowia w Pustkowie Osiedlu

Opis realizacji

9
P1000011
14
P1000021
P1000028
P1000016
P1000008
P1000019
9 P1000011 14 P1000021 P1000028 P1000016 P1000008 P1000019

Zakres robót:
– Roboty budowlane wykończeniowe,
– Instalacja c.o.,
– Instalacja wod-kan wewnętrzna,
– Technologia kotłowni,
– Instalacja gazowa,
– Sieć i przyłącz kanalizacyjny,
– Przyłącz wodociągowy, 
– Instalacje elektryczne,
– Chodniki, parking.

Rozpoczęcie prac: sierpień 2005
Zakończenie prac: sierpień 2006 
Generalny wykonawca:  PBU HAND-BUD Sp. z o.o.